CASE STUDIES - PRODUB.APP
Aplikacja mobilna do uczestniczenia w castingach dubbingowych przeprowadzanych przez producentów filmowych.

KONCEPCJA

Szukaliśmy konceptu kreatywnego, który w pełni odda specyfikę aplikacji i trafi do profesjonalistów. Doszliśmy do wniosku, że charakter brandingu w pełni odda wizualizacja fal dźwiękowych w połączeniu z narzędziem pracy. Zaprojektowane materiały nawiązują więc do działania z głosem, budując tym samym brand story projektu. Dlatego SDI MEDIA powierzyło nam misję stworzenia marki aplikacji, jej projektu graficznego oraz strategii launchu dla społeczności dubbingowej.

PROJEKT

Po uzyskaniu efektu, który finalnie satysfakcjonował nas i wizualnie, i funkcjonalnie, przeszliśmy do działań marketingowych: zarejestrowaliśmy znak – trade mark zakupiliśmy media reklamowe, zbudowaliśmy landing page, przygotowaliśmy explainer video oraz pakiet postów na social media, wyprodukowaliśmy filmy wizerunkowe oraz sesje fotograficzne, zaplanowaliśmy strategię launchu marki na rynku polskim, testowaliśmy kampanię, w tym kampanię launchową, wysłaliśmy do różnych krajów stworzone przez nas gadżety reklamowe, przeprowadziliśmy castingi online i szukaliśmy nowych talentów.

Krok po
kroku

SPECYFIKACJA

Największą zmorą wieloosobowej załogi jest chaos i dezorganizacja. Dlatego, aby ułatwić ludziom kina ich pracę, powołaliśmy do życia aplikację Produb. Castingi dubbingowe do produkcji filmowych są dzięki aplikacji dostępne dla wszystkich bez wyjątków. Produb pozwala producentom filmowym znaleźć nowe głosy w różnych językach. Dzięki aplikacji castingi stały się proste dla międzynarodowych produkcji, które dzięki serwisom, takim jak Netflix, ogromnie się zeskalowały.
Wypełnij brief